Служебни бележки по чл.45

Служебни бележки по чл.45