Кодове за данъци и осигуровки

От 1 март 2014г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане:
Закриват се всички съществуващи банкови сметки за администрирани от НАП приходи за ЦБ, НОИ и НЗОК и приложимият за тях код за вид плащане.

Данъци и други приходи за централния бюджет
110000
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ
551111
Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК
561111
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
581111